The Berar General Education Socitys
 
 
     
 

Profile of the Management

  • Executive Committee
  • Executive Members
  • Invitee Members
  • C. D. C.
  • School Committee
Executive Committee
S. N. Name Designation
1
Adv. Motisingh Ghanshyamdas Mohta President
2
Shri V. S. Toshniwal Sr. Vice-President
3
Dr. Ravindra C. Jain Jr. Vice-President
4
Shri Pavan Nandkishor Maheshwari Hon'ble Secretary
5
Er. Abhijeet Govind Paranjpe Joint Secretary
Executive Members
S. N. Name Designation
1
Shri. Pramod Agrawal Executive Member
2
Ar. Atul Ramesh Bang ---------''-----------
3
Shri. Abhay Prabhakar Bijwe ---------''-----------
4
Shri Deepak Bhagirath Chandak ---------''-----------
5
Shri. Rameshchandra Shivratan Chandak ---------''-----------
6
Shri Karan Kamalkishore Cheema ---------''-----------
7
C.A. Vikram Rameshchandra Golechha ---------''-----------
8
Adv. Ajaykumar Ranjeetkumar Gupta ---------''-----------
9
Dr. Ajay Vinakrao Kant ---------''-----------
10
Dr. Kiran Harikisanji Laddha ---------''-----------
11
Dr. Satish Laxminarayan Rathi ---------''-----------
11
Shri. Amit Avinas Sureka ---------''-----------
Invitee Members
S. N. Name Designation
1
Dr. V. R. Kodape Principal, Shri K.N.G. Arts & Commerce College, Karanja
2
Dr. R. D. Sikchi Principal, Sitabai Arts Colllege, Akola
3
Dr. S. G. Chapke Principal, Smt. L.R.T. College of Commerce, Akola
4
Dr. V. D. Nanoti Principal, Shri R.L.T. College of Science, Akola
5
Prof. G. V. Egaonkar Off. Principal, Shri Nathmal Goenka Law College, Akola
6
Dr. D. R. Dongaonkar Principal, B.G.S. Paramedical & Professional College, Akola
7
Mrs S. B. Deshmukh H. M., N. M. Chaudhari Vidyalaya, Akola
8
Sau A. G. Deshpande H. M. Jankibai Digital English School, Akola
9
Dr. Jyoti H. Lahoti Teaching Staff representative1
10
Shri Pankaj Agrawal Non - Teaching Staff representative
College Developement Comittee
S. N. Name Designation
1
Dr. R. B. Heda Chairman
2
Adv. Motisingh Mohta Member
3
Shri. Shrad Chaware ---------''-----------
4
Shri. Bansidhar Upadhyaya ---------''-----------
5
---------''-----------
6
Dr. Ajay Kant ---------''-----------
7
Invitee Member
8
Shri. Niranjan Ruiwale ---------''-----------
9
Shri. Rajabhau Dongaonkar ---------''-----------
10
Shri. Uddhar Chaware ---------''-----------
11
Shri. Vikas Dongaonkar ---------''-----------
12
Shri. Pankaj Kanoje ---------''-----------
13
Dr. V. R. Kodape Offi. Principal (Ex. Officio Secretary)
14
Shri. P. P. Yeole Teaching Staff Representative
15
Prof. G. N. Gajbhiye ---------''-----------
16
Dr. B. K. Oberai ---------''-----------
17
Shri S. K. Ukande Non - Teaching Staff Representative
School Committee
S. N. Name Designation
1
Dr. R. B. Heda Chairman
2
Adv. Motisingh Mohta Member
3
Shri. Shrad Chaware ---------''-----------
4
Dr. Sharachandra Ghude ---------''-----------
5
Shri. Ashok Chaware Invitee Member
6
Dr. Ashalata Kant ---------''-----------
7
Shri. Shrivallabh Bang ---------''-----------
08
Shri. Mukush Bang ---------''-----------
9
Shri. Vinod Daryapurkar ---------''-----------
10
Shri Atukumar Mahale Teaching Staff Representative
11
Shri Manoj Rathod  Non - Teaching Staff Representative
12
Dr. V. R. Kodape Off. Principal (Ex. Officio Secretary)

Adv.Motisingh Mohta
Hon. Secretary Adv.Motisingh Mohta
President
Dr. V. R. Kodape
Principal Dr. V. R. Kodape
Off. Principal
Home |  Hall Of Fame |  Research Activities |  Privicy Policy |  Disclaimers |  Contact
Design By Spelendid Softwares